O mnie


 

        Poznałeś anatomię i fizjologię,

        lecz gdy kładziesz ręce na ciele pacjenta,

        nigdy nie zapominaj, że mieszka w nim żywa dusza.

                                                                                  Dr A.T. Still.

                                                                                     

 

                                                Witaj :-)

 

Nazywam się  Grażyna Urbaniak i miło mi Cię™ goś›cić‡ na mojej stronie . Od 2012 roku prowadzę™ gabinet osteopatyczny  w Warszawie ( Ochota), w którym służę ludziom pomocą… w odzyskiwaniu zdrowia i dobrego samopoczucia. Celem mojej pracy  jest nie tylko uwolnienie od bólu, ale też zmiana ś›wiadomoś›ci pacjenta i wzię™cie odpowiedzialnoś›ci za swoje zdrowie. Oprócz osteopatii obficie czerpię™ również z innych metod takich jak biologia totalna, psychologia transgeneracyjna czy psychobiologia szukają…c przyczyn dolegliwoś›ci  w emocjach,trudnych  doś›wiadczeniach własnych czy naszych przodków. Takie podejś›cie obliguje mnie do ciągłej pracy nad swoim rozwojem, co z radością… czynię™ od lat. Spokój, równowaga, uważność‡, zachowanie granic i szacunek to cechy terapeuty szczególnie ważne w  osteopatii dziecięcej, w której ukończyłam cykl dodatkowych szkoleń mistrzowskich. Tylko dzię™ki tym jakoś›ciom można uzyskać‡ zaufanie, zgodę™ na terapię™ i współpracę™ najmłodszych pacjentów. Osteopatia w pediatrii to bardzo wymagają…ca praca, ale też dają…ca najwię™cej satysfakcji i bardzo ciekawych doś›wiadczeń„, bo przecież są… to nasi mali ( ale czę™sto baaardzo wymagają…cy) nauczyciele:-)

Jeżeli jesteś› wię™c gotowy na zmianę™, szukasz trwał‚ej poprawy zdrowia dla siebie lub doświadczonego osteopaty dziecięcego dla swego Maluszka - zapraszam.