Strona wygasła! pl.mfirma.eu

Twoja strona nadal znajduje się na serwerze pl.mfirma.eu, ale nie jest widoczna w Internecie dla innych użytkowników. Aby móc w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszego serwisu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Ok

UWAGA GLUTEN!!


Choroba trzewna ( celiakia, enteropatia glutenowa) jest przewlekłą chorobą jelita cienkiego prowadzącą do uszkodzenia śluzówki jelita czczego i zaniku kosmków jelitowych. Skutkuje to ograniczeniem powierzchni wchłaniania i pojawieniem się objawów zespołu złego wchłaniania. Czynnikiem wywołującym jest grupa białek tzw. prolaminy, określanych wspólną nazwą gluten. Występują one w pszenicy ( gliadyna), życie (sekalina), jęczmieniu (hordeina) i zbożach pochodnych jak orkisz, płaskurka czy pszenżyto. Kontrowersje budzi owies i toksyczność zawartej w nim aweniny.

Toksyczne prolaminy zapoczątkowują łańcuch reakcji aktywujących układ immunologiczny. Pobudzone limfocyty T1 produkują duże ilości interferonu γ stymulującego wytwarzanie cytokin prozapalnych. Dochodzi do powstania odpowiedzi zapalnej irytującej , a następnie niszczącej śluzówkę jelit. Z kolei limfocyty T2 inicjują proces produkcji autoprzeciwciał i przeciwciał przeciwko gliadynie.Do nieprawidłowej reakcji immunologicznej może dochodzić też w innych obszarach jak skóra ( zapalenie opryszczkowe), jama ustna ( afty), wątroba ( stłuszczenie, pierwotna marskość żółciowa, przewlekłe zapalenie),nerki ( nefropatia Iga, kłębuszkowe zapalenie nerek) i stawach ( stany zapalne).

celikakia- góra lodowa
celikakia- góra lodowa

W ostatnich latach obraz tej choroby znacznie się zmienił. Duże tempo życia, stres, zanieczyszczenie środowiska, przemysłowa produkcja żywności i modyfikacje genetyczne prowadzą do coraz częstszego pojawiania się alergii i nietolerancji pokarmowych u ludzi. Niegdyś celiakia dotyczyła głównie dzieci cierpiących na wrodzony brak enzymu rozkładającego gluten. Obecnie jest coraz częściej rozpoznawana u dorosłych, może ujawnić się po raz pierwszy w każdym wieku jako postać jawna, niema, utajona i późno zaczynająca się .

Choroba trzewna dotyka przede wszystkim Europejczyków i Amerykanów , jakkolwiek nie omija też Azjatów . Ostatnie badania w Wielkiej Brytanii dowodzą, że dotyczy ona 1 na 300 osób . Według danych International World Congress of Gastroenterology ( 2007r ) na celiakię cierpi 1 na 200 osób w Europie i ok. 1 na 250 w USA . Kobiety są narażone na nią podwójnie.

bóle brzucha jako typowy objaw
bóle brzucha jako typowy objaw

Typowe objawy enteropatii glutenowej:

-przewlekła biegunka, cuchnące stolce, wzdęcia, zaburzenia łaknienia, bóle brzucha, chudnięcie

-bóle kostno-stawowe

-opóźnienie pokwitania

- osłabienie, niedokrwistość

-zaburzenia zachowania

Nietypowe objawy choroby trzewnej:

-zaburzenia gospodarki wapniowo-magnezowej: tężyczka, wczesna osteoporoza, parestezje, kurcze mięśni

-niedokrwistość, skaza krwotoczna, hiposplenizm

-objawy neurologiczne i psychiatryczne

-niecharakterystyczne uszkodzenia wątroby

-zaburzenia płodności, miesiączkowania, wczesna menopauza

- u mężczyzn zaburzenia potencji i niepłodność

Do późnych powikłań neurologicznych należą:

-padaczka

-polineuropatie

-miopatie

-zaniki tkanki mózgowej i zespół otępienny

-ataksja móżdżkowa

- zaburzenia zachowania i drażliwość, depresja

Choroba trzewna może współistnieć z innymi chorobami, szczególnie o podłożu autoimmunologicznym, jak:

- cukrzyca,

- nefropatia IgA,

- autoimmunologiczne choroby tarczycy,

- nieswoiste zapalenia jelit,

- zespół Sjögrena,

-reumatoidalne zapalenie stawów,

-pierwotna żółciowa marskość wątroby

- stwardniające zapalenie dróg żółciowych

- stwardnienie rozsiane.

Tak bogata klinika choroby trzewnej wiąże się z niedoborem wielu witamin, pierwiastków i białek z powodu utrudnionego i bardzo ograniczonego wchłaniania.

Zaburza to wszystkie procesy metaboliczne prowadząc do powolnej degeneracji organizmu.

Leczenie choroby trzewnej polega na bezwzględnym odstawieniu wszystkich produktów zawierających gluten. Nawet najmniejsza jego ilość może wywołać nawrót dolegliwości.Poprawy samopoczucia można spodziewać się po kilku tygodniach leczenia, czasami jednak trwa to wiele miesięcy.

terapia trzewna
terapia trzewna

Przewlekły stan zapalny jelit prowadzi do upośledzenia ich ruchomości. Skutkuje to utrudnieniem drenażu płynów tkankowych . Stają się one bardziej gęste i lepkie, co powoduje powstawanie wielu adhezji ( sklejeń) w tym obszarze. Przewlekła irytacja układu współczulnego dodatkowo ogranicza dopływ krwi do jelit. Stają się one hipotoniczne ( wiotkie) i jako takie mają tendencję do opadania .Może to zaburzyć funkcjonowanie pęcherza, jajników , macicy czy końcowego odcinka jelita grubego.

Tak więc leczenie choroby trzewnej lub jej konsekwencji, powinno rozpoczynać się od spotkania z osteopatą, który oceni stan funkcjonalny całego ciała ze szczególnym uwzględnieniem układu pokarmowego i podejmie właściwe kroki do przywrócenia prawidłowego ukrwienia, drenażu i ruchomości narządowej .Znakomicie skróci to czas powrotu do zdrowia, a przede wszystkim zapobiegnie pojawianiu się nowych dolegliwości wywołanych przez upośledzenie transportu płynów w obrębie jamy brzusznej.

 opracowane na podstawie:

Krystian J. Adrych, Iwona E. Marek, Andrzej J. Kryszewski "Choroba trzewna u dorosłych- wierzchołek góry lodowej " Klinika Gastroenterologii i Hepatologii Instytutu Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Gdańsku. Wiadomości Lekarskie 2006

 Małgorzata Darewicz, Jerzy Dziuba "Dietozależny charakter enteropatii pokarmowych na przykładzie celiakii " Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2007